Bekijk de WOZ 2011 goed.

Elk jaar ontvangen we in het voorjaar de nieuwe aanslag voor de onroerende zaakbelasting OZB. Meestal in februari verneemt u de taxatie van de gemeente van uw huis of pand, de zogenaamde WOZ-waarde. Voor de gemeente is de OZB een belangrijke inkomstenbron. Bekijk dus altijd of bezwaar maken zin heeft en betaal ook in 2011 niet te veel belasting.

Wat is de OZB

OZB staat voor onroerende zaakbelastingen en wordt geheven op woningen en niet-woningen. Wie op 1 januari van een jaar eigenaar is van het onroerend goed moet de OZB betalen. Als u tijdens het jaar naar een ander huis verhuist wordt voor de resterende maanden door uw notaris de OZB die u al betaald hebt verrekend met de nieuwe eigenaar. Wat u aan OZB moet betalen is afhankelijk van de door de gemeente bepaalde woz bezwaar  van uw pand. Gebruiker van een woning betalen sinds 2006 geen OZB, maar zowel de eigenaren als gebruikers van niet-woningen betalen wel degelijk deze belasting. De heffing voor een eigenaar van een woning is een stuk lager dan die voor eigenaren en gebruiker voor een niet woning of bedrijfspand. In de randstad trof ik voor 2010 de volgende percentages aan die per gemeente weer anders kunnen zijn:

 Onroerende-zaakbelastingen 2010:

Eigenaar of gebruiker

Soort onroerende zaak

% van de WOZ-waarde

Eigenaren

woning

0,0619 %

Eigenaren

niet-woning

0,1810 %

Gebruikers

niet-woning

0,1445 %


Dat betekent dus dat u in dit geval als eigenaar van een niet woning op een pand van 500.000 euro 905 euro aan OZB betaalt. Let wel hier komen nog honderden euro’s bij voor de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Betalen van de OZB

U krijgt, als er geen automatische incasso is weinig tijd om deze belasting te betalen. Op de beschikking die u van de gemeentelijke belastingdienst krijgt staan 2 termijnen, waarvan U

  • De helft van de aanslag binnen 1 maand betaalt en de rest binnen 3 maanden.
  • Alles binnen 1 maand betaalt, want alles betalen op de tweede termijn is niet toegestaan, respectievelijk kost u een boete.
  • U betaalt via een automatisch incasso. Dat houdt in dat de belastingdienst het bedrag verdeelt over maximaal 6 termijnen van een maand en de vordering automatisch incasseert.

WOZ waarde

WOZ staat voor waardering onroerende zaken. Dit is de gemeentelijke taxatie die elk jaar plaats vindt voor woning en bedrijfspand. Als het goed gebeurt is dit de van het onroerend goed als het leeg en vrij van hypotheek verkocht zou worden. Zeg maar de waarde die u ervoor zou kunnen krijgen wanneer het leeg wordt opgeleverd. Het is alleen niet de waarde van vandaag of gisteren, maar de waardepeildatum is gelijk aan de waarde op 1 januari van het vorig jaar. De WOZ waarde 2011 is dus de waarde wanneer het pand op 1 januari 2010 zou zijn getaxeerd. Er zit dus minimaal een jaar vertraging in.

WOZ waarde 2011

Als het goed is zal de WOZ waarde 2011 lager uitvallen dan die van de WOZ beschikking van 2010. Iedereen kan zien dat het moeizaam verloopt met de verkoop van panden en de vraagprijs en verkoopprijs lager zijn geworden. Gemiddeld zal de waarde in 2011 een 3 procent lager zijn. Of dit ook in uw geval een correcte schatting is valt nog te bezien. Bovendien moet u zich nog niet rijk rekenen, want de gemeente zal de inkomsten gelijk willen houden en de heffingen dus navenant met 3 procent of meer willen verhogen.

Bezwaar maken

Bezwaar maken tegen de WOZ waarde loont bijna altijd. Nu nog meer dan voorheen. Vroeger waren er namelijk allerlei drempels opgeworpen, waaronder de zogenaamde Fierensdrempel. Dat hield in dat uw taxatie minimaal een bepaald bedrag of percentage moest afwijken van de taxatie van de gemeente moest afwijken om als bezwaar in behandeling genomen te kunnen worden. Hoe bezwaar maken

Hoe u bezwaar kunt maken leest u in aanslag onroerend goed WOZ en OZB maak bezwaar. U vindt daar een stappenplan en een voorbeeldbrief. En denk nou niet dat de gemeente goed zit omdat de waarde verlaagd is, want misschien had in uw situatie de verlaging nog veel groter moeten zijn.U kunt binnen 6 weken ]na de dagtekening op de beschikking bezwaar maken. Tijdens het bezwaar hebt u uitstel van betaling. Alleen dat al kan voor u interessant zijn. Bovendien werkt de woz bezwaar door in allerlei andere heffingen, zoals bij de inkomstenbelasting het eigen woningforfait maar ook bij de waterschapslasten.

Slot

Hebt u de WOZ-beschikking binnen, lees hem zorgvuldig, bekijk de referentiewoningen en maak als het even kan bezwaar. Het kan u veel geld schelen.